Hasłem tegorocznej „Przystani z Jezusem” są słowa z Księgi Izajasza;

Jak bardzo oczekiwane są na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który głosi pokój, zwiastuje dobro, obwieszcza zbawienie, mówi do Syjonu <<Twój Bóg króluje>>. Iz 52, 7

Tym, który wybiera do głoszenia Ewangelii jest Zmartwychwstały Jezus. To On posyła każdemu ochrzczonemu Swojego Świętego Ducha. Namaszczenie, to potwierdzenie wyboru oraz napełnienie wszelkimi darami do wypełnienia misji. Wraz z przyjściem Ducha Świętego i objawieniem się w chrześcijaninie charyzmatów, natychmiast pojawia się powołanie. I to nie jest zwykłe powołanie. Co znaczy być posłanym? To oznacza, że Bóg wybrał mnie od łona matki na to, bym w tym świecie wypełnił konkretne zadanie. On mnie zna i to całkowicie. Wie o tym, co umiem i jakie są moje talenty, ale zna także moje braki. I co? I wiedząc to wszystko On mnie posyła do tego „świata”, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7). Bóg chce, byśmy napełnieni Jego mocą szli do braci i sióstr z dobrą nowiną. A jaka jest dobra nowina?


Głosi Pokój - W dzisiejszym świecie słowo „pokój” nabiera nowego znaczenia. Św. Jan Paweł II mówił, że pokój rodzi się najpierw w sercu ludzkim, a potem nabiera on znaczenia w społecznym wymiarze. Ewangelizator ma zwiastować pokój, który nie jest spokojem na wzór świata, ale POKOJEM, który daje Zmartwychwstały Jezus, gdy ukazuje się uczniom mówiąc: POKÓJ WAM! (por. J 20,21)

Zwiastuje dobro - Miłość Boga wypełnia nas, gdy ją przyjmujemy. To ona uzdalnia nas do czynienia dobra każdemu bez ograniczeń. Czynić dobro, to ogłaszać Jezusa, to przebaczać, to opatrywać rany i głosić Królestwo. Jezus pokazał nam swoim życiem jak się zwiastuje dobro – niezależnie od nastroju, sytuacji rodzinnej, zawodowej, w mocy Boga czynić na Jego słowo znaki i cuda i głosić Jego naukę.

Obwieszcza zbawienie - Nasi Bracia i Siostry przyjeżdżający do Kołobrzegu na festiwal to niezwykli ludzie. Posługujemy wśród nich już od wielu lat i ewangelizując w czasie trwania koncertów, w nocy mamy niezwykłe doświadczenie mocy zbawienia jakie daje Jezus. To On zna ludzkie serce i On ma moc uczynić człowieka szczęśliwym, ale to On chce posyłać nas, byśmy to zbawienie nieśli innym. Jeśli więc sam doświadczyłeś tego, co Jezus dla Ciebie uczynił nie może Ciebie zabraknąć w tym dziele ogłaszania Jezusa innym.

Twój Bóg króluje - Ewangelizacja w czasie festiwalu Sunrise nosi nazwę BOGATE NOCE – czyli BOGA TE NOCE – to do Jezusa należą dzień i noc. Dlatego idąc ulicami Kołobrzegu nasze stopy, serce, język, ręce zwiastują: Twój Bóg króluje! Czas, by inni się o tym dowiedzieli!

 

 

Bóg kocha Ciebie, właśnie Ciebie!

On kocha Ciebie miłością osobistą, bezwarunkową, za darmo „bo Bóg jest miłością” (1 J 4, 86).

Bóg jest wszechmogący i czyni wszystko, co chce, ale jest jedna rzecz, której nie może zrobi: 
Nie może przestać kochać. „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” (Iz 54,10)!

Dlaczego tak trudno doświadczyć nam Bożej miłości?

To grzech przeszkadza nam w doświadczeniu miłości Bożej. Każdy z nas jest grzesznikiem.

 „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”(Rz 3, 23).

Jest z tego jakieś wyjście ? Jezus już Ciebie zbawił !

On umarł za Twój grzech, a przez Jego zmartwychwstanie pokonana została śmierć. On oddał swoje życie za Ciebie, abyś życie miał. Jest to jak życie za życie, czyli odkupienie.

„Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

I to wystarczy ?

Uwierz, nawróć się i ogłoś Jezusa swoim jedynym Panem i Zbawicielem. W liście do Rzymian jest napisane : 
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.”

Decyzja należy do Ciebie. Jeżeli chcesz zaproś Go do swojego życia słowami modlitwy: 

Panie Jezu, Ty kochasz mnie dzisiaj takiego, jakim jestem. Przyjmuję pełnię Twojej miłości, uznaję przed Tobą moją grzeszność. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Uznaję w Tobie jedynego Pana i Zbawiciela, oddając Ci całe moje życie, i otwieram moje serce dla Ciebie. Daj mi Ducha Świętego, który poprowadzi mnie do wspólnoty. Amen”

Czy to koniec? 

Nie - to dopiero początek nowego życia w Chrystusie. Wspólnota jest miejscem duchowego wzrostu wśród ludzi Kościoła. W Dziejach Apostolskich czytamy:
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”

Dlatego zachęcamy, abyś poszukał wspólnoty, w której będziesz mógł wzrastać. 

 

Kontakt

Biuro jest czynne:
pon - pt: 09:00 - 15:00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 783 390 033

Logowanie

© 2018 Przystań z Jezusem 2018